Úřední deska

Kategorie
Účetní dokumenty
Dokument Zveřejněno Zodpovídá
Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Litohoř [PDF, 363.49 kB] 06.12.2023 --
Zasedání zastupitelstva obce 13.12.2023 [PDF, 50.94 kB] 05.12.2023 --
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení [PDF, 1.73 MB] 22.11.2023 --
Obecně závazná vyhláška 1/2023 obce Litohoř o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství [PDF, 287.85 kB] 09.11.2023 --
Rozpočtové opatření č. 9 [PDF, 318.19 kB] 06.11.2023 --
Darovací smlouva - Římskokatolická farnost Litohoř [PDF, 93.32 kB] od 12.10.2023
do 12.10.2026
--
Rozpočtové opatření č. 8 [PDF, 320 kB] 10.10.2023 --
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí [PDF, 549.5 kB] 03.10.2023 --
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.7.2023 17.07.2023 --
Moravskobudějovický mikroregion - schválený závěrečný účet za rok 2022 včetně zprávy o přezkumu hospodaření 13.06.2023 --
Vodovody a kanalizace Třebíč - oznámení [PDF, 283.96 kB] 10.05.2023 --
Vodárenská a.s. - kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2022 [PDF, 41.18 kB] 04.05.2023 --
Svazek obcí pro komunální služby - oznámení o uveřejnění [PDF, 307.79 kB] 13.04.2023 --
Moravskobudějovický mikroregion - Schválený rozpočet na rok 2023 a Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2026 od 21.03.2023
do 30.06.2024
--
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. [PDF, 375.76 kB] 10.02.2023 --