Informace dle zákona

1. Oficiální název Obec Litohoř, okres Třebíč, kraj Vysočina
2. Důvod a způsob založení Za účelem samosprávy
3. Organizační struktura Zastupitelstvo obce Litohoř
4. Kontaktní spojení

Adresa
Obecní úřad Litohoř
Litohoř 155
645 44

Úřední hodiny
Pondělí 7:00 - 17:00 (starostka, místostarosta)
Úterý 7:00 - 14:30
Středa 7:00 - 17:00 (starostka, místostarosta)
Čtvrtek 7:00 - 14:30
Pátek 7:00 - 12:00

Kontakt
Telefon: 568 422 024
Starostka: 774 523 839
Elektronická pošta: info@litohor.cz
Elektronická podatelna: info@litohor.cz
Www stránky: www.litohor.cz

ID datové schránky: x72avy2

5. Bankovní spojení ČÚ: 6093036359/0800
6. IČO 00378062
7. DIČ obec není plátcem DPH
8. Rozpočet obce  
9. Žádosti o informace - osobně na OÚ
- pomocí info@litohor.cz
- poštou na adresu OÚ (viz adresa úřadu)
- Informace poskytnuté na žádost
10. Příjem žádostí a dalších podání Žádosti určené obci Litohoř se doručují:
-poštou na adresu Obecního úřadu
-osobně na OÚ:
Pondělí 7:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 14:30
Středa 7:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 14:30
Pátek 7:00 - 12:00
11. Opravné prostředky -
12. Formuláře Formuláře, vzory
13. Návody pro řešení životních situací -projednání na OÚ
-Na Portálu veřejné správy České republiky
14. Nejdůležitější předpisy zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 106/1999 Sb.
15. Sazebník úhrad za poskytování informací -
16. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. Seznam výročních zpráv
17. Seznam organizací -

Výroční zpráva o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2017