Kultura v obci

Plán kulturních akcí na roky 2022 a 2023

Měsíc Datum Kulturní akce
Listopad 20.11.2022 Setkání dříve narozených od 14.00 hodin v KD
Listopad 25.11.2022 Vánoční vázání s Ing. Vendulou Trojanovou od 18.00 hodin v KD
Listopad 27.11.2022 Rozsvícení vánočního stromu v 17.00 hodin
Prosinec 24.12.2022 Vánoční zpívání od 15.00 hodin v kostele
Prosinec 28.12.2022 Bruslení na zimním stadionu v MB od 13.00 do 15.00 hodin
Prosinec 30.12.2022 Silvestrovský pochod, sraz v 10.00 hodin u KD
Únor 10.2.2023 Divadelní představení v KD
Únor 18.2.2023 Hasičský ples, hraje skupina LH Band
Duben 22.4.2023 Obecní výlet do Prahy na muzikál
Duben 30.4.2023 Stavění máje, pálení čarodějnic
Květen 20.5.2023 Pouťová zábava
Červen termín bude upřesněn Okrsková hasičská soutěž
Červen 17.6.2023 Dětský den
Září 2.9.2023 Loučení s létem
Září 22.9.2023 Divadelní představení v KD
Září 23.9.2023 "Pohádky o mašinkách" - HD Jihlava
Říjen 14.10.2023 Posvícenská zábava
Říjen termín bude upřesněn Dýňová stezka
Říjen termín bude upřesněn Vítání občánků

Další akce budou doplněny operativně v průběhu roku 2023. Občané o nich budou informování obvyklým způsobem, tj. prostřednictvím rozhlasu, SMS a v aktualitách na webových stránkách obce.