Hasiči

 

Sbor dobrovolných hasičů Litohoř chystá v letošním roce velké oslavy. Dne 27. října 2019 uplyne přesně 130 let, co tento hasičský sbor vznikl. V současnosti jsou litohořšší hasiči nejaktivnějším spolkem v obci. Od roku 2014 je novým starostou pan Petr Chvátal. Pod jejich záštitou se koná celá řada pravidelných kulturních akcí. Ve sboru je v současnosti 64 mužů a 8 žen. Aktivně zde probíhá i příprava mladých. Asi sedmičlenné družstvo mladých hasičů se účastní soutěží a pod vedením starších pravidelně trénuje. Právě příprava mladých je současnou prioritou, protože je důležitým elementem k zachování tradic a výchově nové generace. Podporu nacházejí nejen ve sboru, ale i u vedení obce. Jedná se o věkovou kategorii mezi 12 -16 roky. Nechybí jim ten správný mladický zápal a výsledky jsou znát. Účast na 12 soutěžích v loňském roce i mimo okres Třebíč vynesla mladým hasičům první místo právě na domácí půdě v Litohoři, a to při soutěži „PS 12 bez omezení“, kde porazili i mnohem starší mužstva.

Z historie

Sbor dobrovolných hasičů v Litohoři se řadí mezi nejstarší sbory na Moravě. Byl založen 27. října 1889 tehdejším správcem školy Antonínem Abrahámem, jenž upozornil tehdejšího starostu obce Jana Krejču a statkáře Jana Smetanu na důležitost hasičského sboru a s nimi se přičinil o jeho založení. Pomáhali Ignác Filipský a Jan Dvořák. Prvním předsedou – starostou byl Antonín Abrahám, náčelníkem Antonín Prášil, podnáčelníkem Jan Krejča, starosta obce a rolník. Později byl náčelníkem Jan Dvořák rolník, jednatelem Isidor Kabelka, podnáčelníkem František Pelikán a Jan Filipský, zbrojířem Jan Dvořák, náměstkem předsedy Ignác Filipský. Členů po založení bylo 48, stroje byly v dobrém stavu. Technika se postupně modernizovala. V roce 2005 byla provedena oprava hasičské stříkačky a nákup další techniky v celkové výši 50 000 korun. Polovinu této částky poskytla hasičům místní Zemědělská společnost. Sbor stejně jako v současnosti plnil funkci spolku, který pořádal řadu kulturních akcí, především hasičské bály a pouťové zábavy.

100. VÝROČÍ

3. července 1989 se oslavovalo 100. výročí založení SDH Litohoř. V podvečer se konala schůze a v den oslav pochodovala za deštivého počasí, za doprovodu dechové hudby požární mužstva z okolních vesnic s moderní technikou. Oslavy se dále přesunuly do kulturního domu, kde nejaktivnější členové převzali svazová vyznamenání. V průběhu oslav provedli mladí ukázku hasičského útoku.

120. VÝROČÍ

Oslavy 120. výročí založení SDH Litohoř probíhaly 17. a 18. října roku 2009. Hasiči a jejich čestní hosté z okolních vesnic se sešli v kulturním domě. Výroční schůzi zahájili krátce po 14. hodině žáčci místní základní školy a mateřské školky svým veselým a nápaditým vystoupením. Po té proběhlo udílení ocenění tehdejším starostou hasičů Bohumírem Kašíkem. V zasedací místnosti kulturního domu byla připravena výstava starých fotografií. Účast na těchto oslavách byla hojná. Zapomenuto nebylo ani na ty, kteří se těchto oslav již nedočkali. Věnce byly položeny u hrobu zakladatele sboru A. Abraháma, pana Česneka, Filipského a Kašíka, dlouholetých aktivních členů sboru. Večer se konala taneční zábava se skupinou Genetic.

130. VÝROČÍ

Na co se můžeme v letošním roce těšit? Oslavy proběhnou 19. října 2019 u příležitosti konání císařského posvícení. Zahájeny budou položením věnce u hrobu zakladatele sboru, dále proběhne slavnostní schůze, kde budou vyznamenaní dlouholetí a významní členové sboru. V průběhu odpoledne bude otevřena hasičská zbrojnice s výstavou historické hasičské techniky. Celá slavnost bude zakončena večerní zábavou, kde k tanci zahraje Víkend Hostěradice. Další podrobnější informace k připravovaným oslavám budou postupně upřesňovány prostřednictvím webových stránek obce Litohoř.

 

 

U příležitosti 120. výročí založení sboru byl vydán