Schválený závěrečný účet za rok 2020

Dokumenty
Schválený závěrečný účet za rok 2020 [PDF, 285.95 kB]
Výkaz zisku a ztráty [PDF, 341.6 kB]
Fin 2-12 [PDF, 346.22 kB]
výkaz_zisku_a_ztrát_ZŠ [PDF, 107.78 kB]
Rozvaha [PDF, 354.33 kB]
Příloha [PDF, 479.67 kB]
rozvaha ZŠ [RTF, 1.5 MB]
příloha ZŠ [RTF, 1.79 MB]
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce s DP Litohoř - 2020 [PDF, 298.33 kB]