Žádost o vyjádření závazného stanoviska k návrhu Územní studie Litohoř