Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků aktualizovaný ke dni 1. 8. 2019

Dokumenty
seznam [PDF, 16.43 kB]
Seznam vlastníků [PDF, 501.65 kB]