Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017