Kanalizace - Kolovraty

Na základě schůzky konané v kulturním domě 4. dubna, Vám sdělujeme kontakty na osoby odpovědné za stavbu kanalizace Kolovraty. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na níže uvedená telefonní čísla: Ing. Miroslav Bém technický dozor investora....602 723 911 Ing. Borys Moldovan jednatel zhotovitelské firmy....777 090 241 Petr Machovec - stavbyvedoucí .......724 348 004 Dále dáváme na vědomí, že dne 15.4. od 7 hodin bude probíhat instalace dopravního značení a na ně navazující částečná uzavírka Kolovrat z důvodů zahájení prací na kanalizaci v Kolovratech. V pondělí se také bude dokončovat pasportizace nemovitostí, které se nestihly zdokumentovat ve středu 10.4.2019.

Vložil Obec Litohoř | 11.04.2019