Svoz nebezpečného odpadu

V pondělí 7.října 2013 mohou občané odvézt nebezpečný odpad ke kulturnímu domu v Litohoři
- obaly obsahující zbytky nebezpečných látek ( barvy, oleje...)
- zářivky a výbojky ( zpětný odběr )
- motorové, převodové a mazací oleje
- ledničky
- olověné akumulátory
- televizory, radiopřijímače a jiný elektromateriál
- pneumatiky
- olejové filtry ( filtrační materiály)
- monočlánky - suché články ( zpětný odběr )

Vložil Hana Bustová | 30.09.2013