Historie

 

  • Knihovna byla založena v roce 1973 
  • O fond čítající 2 814 svazků se stará od r. 2021  knihovnice: paní Eva Plocková
  • Služba – půjčování knih a časopisů z vlastního fondu a z výměnných souborů z třebíčské knihovny, bezplatný přístup k internetu, půjčování materiálů z regionální historie, místopisu apod.
  • V r. 2007 proběhla poslední revize knihovního fondu a jeho vložení do automatizovaného programu REKS.
  • Od r. 2007 si mohou zájemci vyhledávat jednotlivé knihy v ON-LINE katalogu.
  • Vybavení - 2ks PC, z toho 1 k dispozici pro přístup k internetu 
  • V Litohoři se začaly knihy půjčovat až v roce 1973, a to v knihovně, která je umístěnav prvním patře kulturního domu. Zde knihovna slouží čtenářům doposud.
  • Jak šla léta, přibývalo čtenářů a rozšiřoval se knižní fond. Nyní má naše knihovnapřes2800 knih a kolem 22 čtenářů. S velkým zájmem se setkalo zapůjčování výměnného souboru z třebíčské knihovny. Jde většinou o nově vydané romány nejžádanějších autorů. Ročně tak knihovnice vyberou a do knihovny přivezou cca 200 svazků.
  • V rámci projektu internetizace knihoven byl zřízen internetový přístup pro občany zdarma. V roce 2008 byl celý fond digitalizován, takže si zájemci mohou jednotlivé knihy vyhledat v ON-LINE katalogu.
  • Postupně se v knihovně vystřídali 4 knihovníci: 

      1973- Bohumil Holčapek

      1976- František Sobotka

        2004- Helena Hanzalová 

2021- Eva Plocková