Hasiči

 

Litohořský hasičský sbor patří mezi nejdříve založené české organizované sbory na Moravě. Zásluhu na jeho založení má tehdejší správce školy Antonín Abraham. Sbor byl založen 27. října 1889. Začínal tak jako mnoho jiných sborů se skromnou, jednoduchou a nejnutnější výzbrojí. Postupem času se vylepšovala a doplňovala jen díky podpoře všech občanů. Hasiči byli nejen obránci v boji proti všem přírodním živlům, ale jsou dodnes i nositeli kultury v obci. Tradiční vždy byly především hasičské bály, výlety či zájezdy do divadla. V současnosti má v naší obci hasičský sbor celkem 57 členů, z toho je 53 mužů, 4 ženy a 6 mládeže do 18 let. Hasičská aktivita se dnes projevuje hlavně účastmi na soutěžích v požárním sportu různými brigádami v obci a v neposlední řadě pořádáním tanečních zábav. Také se každoročně v červnu pořádá dětský den se soutěžemi a míčovými hrami. V roce 2005 byla provedena oprava hasičské stříkačky a nákup techniky, které si vyžádalo náklady 50 000 Kč. Polovinu této částky poskytla hasičům místní Zemědělská společnost. V areálu koupaliště je vybudována překážková dráha pro nácvik a zároveň je zde i dost místa pro trénování požárních útoků.

 

Oslava 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů

probíhala ve dvou dnech 17. a 18. října 2009. Hasiči a jejich čestní hosté z okolních sborů a vesnic se sešli v kulturním domě. Slavnostní výroční schůzi krátce po 14. hodině zahájil starosta SDH p.Kašík. Žáci místní ZŠ a MŠ všechny pobavili svým nápaditým vystoupením s aktuálním hasičským tématem. Za svoji činnost byli ti nejlepší oceněni medailemi a čestnými plaketami. Venku byla k shlédnutí nádherná stará ruční stříkačka SDH Zvěrkovice stejně tak jako novodobá technika profesionálních hasičů z Budějovic. V zasedací místnosti byla připravena velice pěkná výstava, kde byly k vidění i dokumenty z roku 1889, kdy náš sbor vznikl. Celým odpoledne provázela přítomné hudba Víkend Hostěradice a večer se pokračovalo taneční zábavou se skupinou Genetic. Účast byla za poslední roky rekordní. Hasiči nezapomněli ani na ty, kteří již tento svátek oslavit nemohou a k uctění jejich památky položili na místním hřbitově květiny k hrobům p. Abraháma, zakladatele sboru a pana Česneka, Filipského a Kašíka, dlouholetých aktivních členů sboru.

 

U příležitosti 120. výročí založení sboru byl vydán