Kultura v obci

Plán kulturních akcí na rok 2019

Měsíc Datum Kulturní akce
Leden 19.1.2019 Sportovní ples
Únor 16.2.2019 Hasičský ples - hraje ROSE BAND
Únor 24.2.2019 Dětský karneval
Březen 23.3.2019 Koncert Petry Janů
Duben 6.4.2019 Výlet Praha muzikál Šíleně smutná princezna
Duben 30.4.2019 Pálení čarodějnic a stavění máje
Květen 7.5.2019 Lampionový průvod - oslavy konce 2. světové války
Květen 18.5.2019 Pouťová zábava
Květen 25.5.2019 Grilování selete a čištění požární nádrže
Červen 15.6.2019 Memoriál Antonína Abraháma
Červen 29.6.2019 Dětský den ve sportovním areálu
Srpen 31.8.2019 Loučení s prázdninami
Září 28.9.2019 Svatováclavské opékání selete
Říjen 19.10.2019 Oslavy 130. výročí založení SDH Litohoř + posvícenská zábava
Listopad 1.11.2019 Dýňová stezka
Listopad 10.11.2019 Vítání občánků
Listopad 24.11.2019 Lucie Bílá
Prosinec 1.12.2019 Setkání dříve narozených, rozsvícení vánočního stromu
Prosinec 8.12.2019 Divadlo Járy Cimrmana
Prosinec 24.12.2019 Vánoční zpívání
Prosinec 26.12.2019 Štěpánský turnaj ve stolním tenise
Prosinec termín bude upřesněn Vánoční bruslení
Prosinec 28.12.2019 Silvestrovský pochod (změna termínu není vyloučena)

Akcí, které dosud nemají pevné termíny, budou upřesněny v průběhu roku.

Pokud máte nápad, jakou akci bychom mohli uspořádat, budeme rádi, když nás budete informovat.
(kontaktní osoba: Petr Chvátal tel. 607 572 503)