Kultura v obci

Plán kulturních akcí na rok 2017

Měsíc Datum Kulturní akce
Únor 18. 2. 2017 Hasičský ples
Únor bude upřesněno Dětský karneval
Březen 24. 3. 2017 Divadlo Praha
Duben 30. 4. 2017 Stavění májky a pálení čarodějnic
Květen 1. 5. 2017 Retro průvod (motorest Novák, SDH)
Květen bude upřesněno Putování za kříži - lampionový průvod
Květen 20. 5. 2017 Pouťová zábava
Červen bude upřesněno Dětský den
Červen 10. 6. 2017 Budvarka
Červenec 1. 7. 2017 Memoriál Antonína Abraháma
Srpen 27. 8. 2017 Dětský pochod - loučení s prázdninami
Říjen bude upřesněno Vítání občánků
Říjen bude upřesněno Posvícenská zábava
Říjen bude upřesněno Dýňová stezka
Říjen bude upřesněno Divadlo Praha
Prosinec 3. 12. 2017 Adventní vázání
Prosinec 5. 12. 2017 Setkání dříve narozených, rozsvícení vánočního stromu
Prosinec 24. 12. 2017 Vánoční zpívání
Prosinec 26. 12. 2017 Štěpánský pingpongový turnaj
Prosinec bude upřesněno Vánoční bruslení
Prosinec 30. 12. 2017 Silvestrovský pochod

Akcí, které dosud nemají pevné termíny, budou upřesněny v průběhu roku.

Pokud máte nápad, jakou akci bychom mohli uspořádat, budeme rádi, když nás budete informovat.
(kontaktní osoba: Petr Chvátal tel. 607 572 503)