Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.8.2021