Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků aktualizovaný ke dni 1. 8. 2018

Dokumenty
Seznam vlastníků [PDF, 15.97 kB]
Výzva občanům [PDF, 501.65 kB]