Důležité upozornění

Vážení občané, oznamujeme všem, že na základě Usnesení vlády České republiky a vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky se mimo jiné , ZAKAZUJE od dnešní šesté hodiny ranní sdružování lidí ve všech obecních a veřejných budovách, jako jsou hasičárny, fotbalové a spolkové klubovny, kabiny sportovců, obecní výčep. Porušování tohoto nařízení bude důkladně kontrolovat Policie České republiky, která bude tyto objekty objíždět. V případě zjištění porušení tohoto zákazu, bude udělena vysoká peněžitá pokuta, a to jak vlastníkovi a provozovateli nemovitosti, tak i přistiženým návštěvníkům! Další doporučení: Prosíme občany, aby nekonali osobní návštěvy na Obecním úřadě a snažili se vyřizovat většinu záležitostí telefonicky na níže uvedených číslech, nebo prostřednictvím e-mailu. Poplatky za odpady a jiné poplatky za rok 2020, je možné zaplatit převodním příkazem na účet obce. Pro hotovostní platby těchto poplatků se doba úhrady prodlužuje do 31.8. 2020. Další běžné záležitostí se budou řešit po té, až tento nouzový stav bude zrušen a vše se vrátí do normálního režimu. Kontakty: Hana Bustová 774 523839 e-mail: starosta@obec-litohor.cz Helena Hanzalová 737 260428 V naléhavých případech možno volat v jakoukoliv hodinu. Děkujeme za pochopení! S přáním pevného zdraví pro nás všechny Hana Bustová

Vložil Obec Litohoř | 14.03.2020