Poplatky

Na OÚ vybíráme poplatek za odvoz odpadu, poplatek ze psů a nájem z obecních pozemků. Poplatky je možno uhradit i na účet obce, číslo: 109805208/0300, VS: číslo popisné. Poplatek za odvoz odpadu 500,- Kč, do 18 let 400,- Kč, poplatek za psa 60,-Kč.

Vložil Obec Litohoř | 08.03.2018