Prodej dřeva

Obec Litohoř prodává dřevo formou nejvyšší cenové nabídky ve 3 samostatných lokalitách, a to:
1.lokalita ves: - strom u hřbitova, školky a Kozím perku - za nejnižší cenu 1000,-Kč
2.lokalita kluziště: - dřevo u zimního kluziště včetně 1 stromu u rybníčka - za nejnižší cenu 2000,-Kč
3.lokalita Kosová: - dřevo v Kosové+ prořezávku - za nejnižší cenu 12 300,- Kč

Zájemci mohou svoji nabídku doručit písemně na Obecní úřad Litohoř,
do pondělí 7. dubna 2014 do 16,30 hodin
Nabídka musí obsahovat lokalitu (ves, kluziště, Kosová), nabídnutou cenu a adresu zájemce.
Na každou lokalitu musí být samostatná nabídka.
Prodej je včetně odklizení větví a úklidu prostranství nejpozději do 30.dubna 2014.

Otevírání nabídek proběhne veřejně v pondělí 7.dubna 2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu  Litohoř.

V případě bližších informací volejte 724 192 704 - starostka 

Vložil Hana Bustová | 31.03.2014