Schůzka - kanalizace

Dne 12.2. 2015 v 16.00 hodin se uskuteční ve velkém sále KD schůzka s Ing. Kunstovou, Ing. Novotným, Ing. Vašíčkem, panem Kněžíkem. Pozvaní zástupci investora, stavby i zhotovitele seznámí občany s následným časovým plánem budování vlastních přípojek. Budou odpovídat na Vámi kladené dotazy a obeznámí Vás s nutností připojení se na kanalizaci.

Vedení obce, prosí všechny občany, aby se této schůzky zúčastnili.

Vložil Hana Bustová | 27.01.2015