Pálení čarodějnic a stavění Máje

Dne 30. dubna 2015 se v 17.00 hodin v parku uskuteční stavění Máje.

Pálení čarodějnic proběhne u rybníka Šingrot 30.4. večer, ve spolupráci s mysliveckým spolkem. Zajištěno bude jako každoročně občerstvení, hrát bude hudba.

Ti z Vás, kteří nemohou mimo Litohoř až k rybníku, budou mít možnost opéci si na malém ohništi špekáček ve Sportlandu.

Všechny občany srdečně zveme!

Vložil Hana Bustová | 08.04.2015